domingo, 15 de febrero de 2009

Greenpeace Gore


Greenpeace-koek haserre egongo dira,
Nobel Saria Al Gore-ri eman diotelako.
Greenpeace-ko asko lanean izerditu dira,
baina ia beti bezala sarituak
korbatadun batzu izan dira.
(JAIA, 2007-11-20)
*
I'm sorry! My english is very very very poor...
Meanwhile, Mr Gore, Stop!
No Gore To Me!
Gora San Fermin!
(JAIA, 2007-7-8)